dilluns, 18 de gener de 2016

Bones notícies!

Estimades famílies, amics, companys...

Avui ens plau informar-vos de la següent notícia.


Des del Programa biblioteca escolar “puntedu” ens informen que el nostre bloc de biblioteca està inclòs en el Directori de blogs i webs de les biblioteques escolars de Catalunya amb l'ojbectiu de difondre la presència de les biblioteques escolars a la xarxa, promoure’n  la dimensió virtual i donar a conèixer les bones pràctiques.
Ha estat seleccionat ja que compleix determinats criteris de contingut, de respecte en el tractament de la informació i d’actualització.
I per tant, ens presenten aquest segell com a membres del Directori de Blocs i webs de Biblioteques de Catalunya.

Més informació en el següent link: 
  
http://blocs.xtec.cat/bibliotequesescolars/finalitat-del-bloc/ 

http://blocs.xtec.cat/bibliotequesescolars/category/st-lleida/